Hva bidrar til økte kostnader i helsetjenesten? Helsedirektoratet diskuterer kostnadsvekst i ny rapport.


Helsedirektoratet (HDIR) på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) vurdert om den medisinsk-tekniske utviklingen har bidratt til kostnadsvekst og/eller effektivisering i spesialisthelsetjenesten.

Resultatbasert finansiering: Vil ny kunnskap om at flere liv reddes få betydning?


Er motstanden mot resultatbasert finansiering faglig begrunnet eller er den «kun» forankret i et ideologisk tankegods? På Noradbloggen skriver seniorrådgiver Ingvar Theo Olsen et meget godt innlegg om erfaringene med resultatbasert finansiering (RBF) innen helsesektoren i lav- og mellominntektsland les mer. 


http://www.kvalitetogprioritering.no/arrangementer/alle-arrangementer/helse-i-utvikling-13


Professor Ivar Sønbø Kristiansen vil ha en egen handlingsregel som helsevesenet skal prioritere etter. Les mer på: Dagens Medisin

Lyst til å lære mer om hurtig/mini metodevurdering? Universitet i Sheffield arrangerer et online MOOC kurs i HTA!


Universitetet i Sheffield er et «power house» innen helseøkonomi og står for en rekke viktige publikasjoner innen feltet. Det at de nå går foran og arrangerer et MOOC (Massive Open Online Course) i  Health Technology Assesment (HTA) – metodevurdering på norsk – bør benyttes av alle som ønsker å få en grunnleggende innsikt i HTA-konseptet. … Les videre

Årskonferansen 2014 – Norsk forum for helseledelse (alumni-arrangement)


Hold av datoen; 10. og 11. januar 2014!  NFH inviterer til konferanse på Sundvolden Hotel https://alumnus.uio.no/public/content/content.asp?ct_cid=1915561. Påmelding til Årskonferansen 2014 vil åpne medio oktober 2013. Dersom du ikke har mottatt informasjon om arrangementet anbefaler jeg at du registrerer deg i nettverket gitt at du har studert ved Institutt for Helseledelse og Helseøkonomi. NB. Arrangementet er kun for … Les videre

Gratis e-bok om økonomisk evaluering av helsetiltak: Health Economics – an Introduction to Health Economic Evaluation


Office of Health Economics (OHE) har sluppet den tredje utgaven av , Helseøkonomi: En introduksjon til økonomisk evaluering, skrevet av Gisela Kobeltt. Boken tar for seg utviklingen av feltet av Health Technology Assessment (HTA​​), diskuterer dagens krav til HTA i en rekke helsetjenester systemer rundt om i verden og tilbyr veiledning om hvilke tilnærming er … Les videre

Hvordan forbedre pasientbehandling? HERO`s åpne seminarserie i helseøkonomi med Daniel Wiesen

Kilde: www.uio.no

To: hero-info@hero.uio.no Velkommen til foredrag i HERO`s åpne seminarserie i helseøkonomi: Tittel: How to improve patient care? An analysis of capitation, fee-for-service, and mixed payment schemes for physicians Foredragsholder: Daniel Wiesen, University of Duisburg-Essen Tid og sted: Tirsdag 17. september 14.15 til 15.30 (kaffe/te fra 14.00) Møterom: Glasshallen 1 (OBS ROM) Forskningsparken, Gaustadalléen 21 Abstrakt: Mixed … Les videre

Norge samler en rekke jumboplasser i den prestisjetunge Global Burden Of Disease Studien.


Det gamle Gro-sitatet “det er typisk norsk å være god” får seg en knekk i en av de største systematiske undersøkelsene på å kvantifisere nivåer og trender innen tap av helse som følge av sykdom, skader og andre risikofaktorer i historien. Institute for Health Metrics and Evaluation på Universitetet i Washington (IHME) har nylig frigjort … Les videre