Carl Claxton til Norge 26. Mars!


Den britiske organisasjonen NICE (National Institute for Health and Care Excellence) har gjennomført en større studie der man har beregnet hva ressursbruk i ulike deler av National Health Service generer av helse og leveår. Ved å studere variasjon i dødelighet over tid og på tvers av sykehusområder har man beregnet hva det har kostet å … Les videre


http://www.kvalitetogprioritering.no/arrangementer/alle-arrangementer/helse-i-utvikling-13

Lyst til å lære mer om hurtig/mini metodevurdering? Universitet i Sheffield arrangerer et online MOOC kurs i HTA!


Universitetet i Sheffield er et «power house» innen helseøkonomi og står for en rekke viktige publikasjoner innen feltet. Det at de nå går foran og arrangerer et MOOC (Massive Open Online Course) i  Health Technology Assesment (HTA) – metodevurdering på norsk – bør benyttes av alle som ønsker å få en grunnleggende innsikt i HTA-konseptet. … Les videre

Helseøkonomidag med spennende innhold, hold av 2. desember


Norsk sykehus- og helsetjenesteforening arrangerer helseøkonomidag i samarbeid med Helsedirektoratet, påmeldingsfrist er 15. november. Foredrag og foredragsholdere: Helseministeren: Ny regjering og nye helseøkonomiske virkemidler? (Ikke bekreftet) Hans Henrik Scheel, SSB: Hvor mye bruker vi på helse og hva går pengene til? Fredrik Arneberg, Hdir: Kvalitetsbasert finansiering – Pay for Performance for spesialisthelsetjenesten Hans Olav Melberg, UiO: Utskrivningsklare pasienter … Les videre

Årskonferansen 2014 – Norsk forum for helseledelse (alumni-arrangement)


Hold av datoen; 10. og 11. januar 2014!  NFH inviterer til konferanse på Sundvolden Hotel https://alumnus.uio.no/public/content/content.asp?ct_cid=1915561. Påmelding til Årskonferansen 2014 vil åpne medio oktober 2013. Dersom du ikke har mottatt informasjon om arrangementet anbefaler jeg at du registrerer deg i nettverket gitt at du har studert ved Institutt for Helseledelse og Helseøkonomi. NB. Arrangementet er kun for … Les videre

Hvordan forbedre pasientbehandling? HERO`s åpne seminarserie i helseøkonomi med Daniel Wiesen

Kilde: www.uio.no

To: hero-info@hero.uio.no Velkommen til foredrag i HERO`s åpne seminarserie i helseøkonomi: Tittel: How to improve patient care? An analysis of capitation, fee-for-service, and mixed payment schemes for physicians Foredragsholder: Daniel Wiesen, University of Duisburg-Essen Tid og sted: Tirsdag 17. september 14.15 til 15.30 (kaffe/te fra 14.00) Møterom: Glasshallen 1 (OBS ROM) Forskningsparken, Gaustadalléen 21 Abstrakt: Mixed … Les videre

Helse i utvikling: 5.-6. november 2013


Dato: 05.-06. november 2013 Sted: Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs gate 11, Oslo Annet: Prioritering handler om hvem som skal få, når de skal få, hvor mye de skal få – og hvem som ikke skal få.På hovedkonferansen 6. november kl 10-18 drøfter vi hvordan helseressursene kan fordeles best mulig. Når er tilstanden alvorlig nok til at … Les videre

Morgendagens helsetjeneste – Debatt på Litteraturhuset 24. mai 8:30 – 10:00


24. mai 2013 8:30 – 10:00 – Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29 Om styring, ledelse, prioritering og oppgavefordeling i helsetjenesten. Hvordan er prioritering, ressursbruk og kvalitet sammenlignet med andre land? Hvordan få mer tid til primæroppgavene? Hvordan bør stat, kommune og private fordele oppgavene? Jonas Gahr Støre, Helse- og omsorgsminister Erik Fosse, professor Intervensjonssenteret Oslo Universitetssykehus, Torgeir Bruun … Les videre

HERO seminar 19. Mars kl 14:15 med Jeremy Goldhaber-Fiebert (åpent for alle)


Tid og sted: Tirsdag 19.03.13 kl 14.15 (kaffe/te fra 14.00) slutt kl 15.30 MØTEREOM: HAGEN 4 (tidligere møterom 11), hus 3 plan 2 Forskningsparken, Gaustadalléen 21 Veibeskrivelse: http://www.forskningsparken.no/Veibeskrivelse/ Jeremy Goldhaber-Fiebert Stanford University School of Medicine Title: «Committing to Exercise: Challenges to Virtuous Habit Formation» Goldhaber-Fiebert’s research focuses on complex policy decisions surrounding the prevention and management … Les videre

15. Nasjonale Helseøkonomikonferansen 13. – 14. mai


Helseøkonomi Bergen (HEB) og Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo (HERO) inviterer til den femtende Nasjonale Helseøkonomikonferansen den 13. – 14. mai 2013. Konferansen holdes på Solstrand Fjordhotell, i Os kommune. Årets konferanse vil ha et spesielt fokus på ventetider og prioritering. Vi vil blant annet få presentert de viktigste funnene i den nylige utgitte … Les videre