Akademisk Vorspiel: Dødshjelp – Hvor går grensene?


Foredragsholder: Lars Johan Materstvedt Hva er det vi egentlig snakker om når vi diskuterer for eller imot dødshjelp, og er skillet mellom ”aktiv” og ”passiv” dødshjelp bare en illusjon? Medisinsk mord, assistert selvmord eller å avstå fra livsforlengende behandling; begrepet ”dødshjelp” benyttes i mange vidt forskjellige sammenhenger. I Nederland praktiseres eutanasi lovlig, og i Belgia … Les videre

DRG-Forums årskonferanse arrangeres 18-19 Mars på Gardermoen


DRG forum arrangerer årskonferansen 2013 på Comfort Hotel RunWay på Gardermoen, påmeldingen starter når de har lansert sine nye hjemmesider. Hjemeside: http://drgforum.no/node/289 Program: http://drgforum.no/system/files/Program%20DRGforum%20V2013_0.doc  

Ukeskurs i økonomisk evaluering på HELED (UIO) 4-8 Mars


Avdeling for Helseledelse og helseøkonomi tilbyr en ukes kurs i økonomisk evaluering – se program nedenfor. Kurset forutsetter et visst kjennskap til økonomisk teori eller at deltakerne gjør visse litteraturforberedelser før kurset. Det er fortsatt noen få plasser igjen på kurset. Interesserte kan henvende seg per e-post til i.s.kristiansen@medisin.uio.no. http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HOKON4102/index.xml Institutt for helseledelse og helseøkonomi, … Les videre

Fire-dagers kurs i økonomisk evaluering med Elisabeth Fenwick 8-11 April (Avlyst)


Avdeling for helseledelse og helseøkonomi arrangerer doktorgradskurs innen området økonomisk evaluering. Kurset som holdes av senior lecturer Elisabeth Fenwick vil være en blanding av forelesninger og øvelser der fokus er håndtering av usikkerhet i økonomisk evaluering. Kurset holdes i Forskningsveien 3A i Oslo og går dagene 8.-11. april i tiden 0900-1600. Detaljert kursbeskrivelse sendes ut … Les videre