Hva bidrar til økte kostnader i helsetjenesten? Helsedirektoratet diskuterer kostnadsvekst i ny rapport.


Helsedirektoratet (HDIR) på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) vurdert om den medisinsk-tekniske utviklingen har bidratt til kostnadsvekst og/eller effektivisering i spesialisthelsetjenesten.

Resultatbasert finansiering: Vil ny kunnskap om at flere liv reddes få betydning?


Er motstanden mot resultatbasert finansiering faglig begrunnet eller er den «kun» forankret i et ideologisk tankegods? På Noradbloggen skriver seniorrådgiver Ingvar Theo Olsen et meget godt innlegg om erfaringene med resultatbasert finansiering (RBF) innen helsesektoren i lav- og mellominntektsland les mer. 

Sykehusenes økonomi styrkes med 2,7 milliarder i 2014


Regjeringen foreslår å bruke 300 millioner kroner mer til økt aktivitet hos private for å redusere ventetidene. I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å styrke sykehusenes økonomi med 2,7 milliarder kroner, sammenliknet med saldert budsjett 2013. – Regjeringen legger i dag frem et budsjett som spiller på lag med pasientene. Vi styrker sykehusenes økonomi for … Les videre


Professor Ivar Sønbø Kristiansen vil ha en egen handlingsregel som helsevesenet skal prioritere etter. Les mer på: Dagens Medisin

Endringer i apotekavansen og trinnprismodellen

Endring i trinnprismodellen

Statens Legemiddelverk (SLV) melder at trinnprismodellen og apotekenes maksimalprisavanse for salg av legemidler vil endres fra 1.januar 2014 – med forbehold om Stortingets samtykke. Endingene innebærer at  kronetillegget for maksimal avanse heves, og prosenttillegget for de dyreste legemidlene reduseres.  Dette vil gi billige legemidler høyere avanse, og dyrere legemidler får lavere avanse. Nye avansesatser: Av de … Les videre