Workshop i Bayesansk analyse 4-6 Juni!


Doing Bayesian Data Analysis A workshop with John K. Kruschke at the University of Oslo, Norway June 4 – 6, 2014 Abstract Many fields of science are transitioning from null hypothesis significance testing (NHST) to Bayesian data analysis. Bayesian analysis provides complete information about the relative credibilities of all candidate parameter values for any descriptive … Les videre

Oppdatering av refusjonskoder for legemidler med forhåndsgodkjent refusjon på blå resept


Refusjonskodene er basert på kodeverkene ICD-10 og ICPC-2. ICD-10 oppdateres årlig, mens ICPC-2 oppdateres med noen års mellomrom. For mer informasjon og endringsdokumentasjon, se: http://www.kith.no/icd-10 og http://www.kith.no/icpc2 Legemiddelverket har oppdatert refusjonskodene i tråd med de endringene som er gjort i ICD-10 og ICPC-2. Dette gjelder kun endringer i kodetekst. Selve refusjonskodene (tretegns- og firetegnskoder) er … Les videre

An Introduction to the Ethical Implications of Economic Evaluations for Healthy Public Policy – National Collaborating Centre for Healthy Public Policy [Canada] – October 2013


National Collaborating Centre for Healthy Public Policy lanserer det første dokumentet i en serie som foretar en kritisk analyse av de etiske implikasjonene av økonomiske evalueringer, særlig i sammenheng med helsepolitikk.

LMI støtter forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes maksimalavanse ved salg av legemidler


I høringsnotatet Trinnpris og avanse fremmet Helse- og omsorgdepartementet  forslag til endringer i legemiddelforskriften § 12-15 (beregning av trinnpris). Hensikten med forslaget er å justere prisnivået på byttbare legemidler som selges til trinnpris generelt blir lavere i Norge. Samtidig ble det foreslått en endring i apotekenes avanse for salg av legemidler som er regulert med … Les videre

Longitudinal datasets of potential interest to health economists


The academic health economist blog har lagd en liste over empiriske datasett som kan være av interesse for helseøkonomer. Den er på ingen måte komplett, men inneholder også en del linker til websider som inneholder oversikter over åpne databaser. Vil også minne om HERO sin databaseoversikt: http://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/helsedata/

HERO Seminar: Prevention of HPV-related cancers in Norway


Foredragsholder: Emily A. Burger (Joint work with S Sy, M Nygaard, IS Kristiansen, JJ Kim) Tid og sted: Tirsdag 15. oktober 14.15 til 15.30 (kaffe/te fra 14.00) Møterom (OBS STED): Store møterom HELED, 2 etg., Forskninsveien 3A, Harald Schjelderups hus Abstract Purpose: Increasingly, countries have introduced vaccination against human papillomavirus (HPV), causally linked to several cancers … Les videre


Slutt med sjablongmessige avslag på individuell refusjon   *Ordet ‘sjablong’ kan også brukes i overført betydning som synonym for arbeid som utføres rutinemessig eller stereotypt, eller som tilnærmet synonym for klisjé, et forslitt eller uoriginalt uttrykk i litteratur eller andre kunstuttrykk.

Verdensbanken tilbyr gratis 5 ukers e-kurs i helseøkonomi


Gjennomføring: Kurset består av 10 moduler, gruppert i tre klynger: Cluster 1 spør «Hvorfor helseøkonomi?» og  forsøker å svare på dette spørsmålet ved å innføre begrepene egenkapital (modul 1) og effektivitet (modul 2). Cluster 2 går inn i markedene og undersøker hva de er hvordan dette slår ut i forskjellige deler av helsesektoren. Moduler 4-7 … Les videre

Verktøy fra HERC – gjør mapping til en lek!


Health Econoomics research centre (HERC) i Oxford har nylig utviklet en database (excel) der man kan søke systematisert på mapping studier. Nydelig oppslagsverk dersom vi trenger å mappe fra sykdomsspesifikt til generelle QALY-verdier og vise versa 😉 Nettside: http://www.herc.ox.ac.uk/downloads/mappingdatabase Database: http://www.herc.ox.ac.uk/downloads/mappingdatabase2/view    

Helseøkonomisk fagdag 24. september 2013

Fotograf: Jiri Havran

Helseøkonomisk fagdag 2013 – Hold av dagen! Tid: 24. september kl 09:00-16:00 Sted: NHOs lokaler, Middelthuns gate 27, Majorstua Tradisjonen tro arrangerer Statens legemiddelverk, i samarbeid med, Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og Legemiddelindustriforeningen helseøkonomisk fagdag med tapas og mingling. Fagdagen er delt inn i to hovedtemaer der del 1. vil handle om effektiv ressursbruk i fremtidens helse- og omsorgstjenester og … Les videre