LMI støtter forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes maksimalavanse ved salg av legemidler


I høringsnotatet Trinnpris og avanse fremmet Helse- og omsorgdepartementet  forslag til endringer i legemiddelforskriften § 12-15 (beregning av trinnpris). Hensikten med forslaget er å justere prisnivået på byttbare legemidler som selges til trinnpris generelt blir lavere i Norge. Samtidig ble det foreslått en endring i apotekenes avanse for salg av legemidler som er regulert med … Les videre

Lyst til å lære mer om hurtig/mini metodevurdering? Universitet i Sheffield arrangerer et online MOOC kurs i HTA!


Universitetet i Sheffield er et «power house» innen helseøkonomi og står for en rekke viktige publikasjoner innen feltet. Det at de nå går foran og arrangerer et MOOC (Massive Open Online Course) i  Health Technology Assesment (HTA) – metodevurdering på norsk – bør benyttes av alle som ønsker å få en grunnleggende innsikt i HTA-konseptet. … Les videre

Helseøkonomidag med spennende innhold, hold av 2. desember


Norsk sykehus- og helsetjenesteforening arrangerer helseøkonomidag i samarbeid med Helsedirektoratet, påmeldingsfrist er 15. november. Foredrag og foredragsholdere: Helseministeren: Ny regjering og nye helseøkonomiske virkemidler? (Ikke bekreftet) Hans Henrik Scheel, SSB: Hvor mye bruker vi på helse og hva går pengene til? Fredrik Arneberg, Hdir: Kvalitetsbasert finansiering – Pay for Performance for spesialisthelsetjenesten Hans Olav Melberg, UiO: Utskrivningsklare pasienter … Les videre

Longitudinal datasets of potential interest to health economists


The academic health economist blog har lagd en liste over empiriske datasett som kan være av interesse for helseøkonomer. Den er på ingen måte komplett, men inneholder også en del linker til websider som inneholder oversikter over åpne databaser. Vil også minne om HERO sin databaseoversikt: http://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/helsedata/

HERO Seminar: Prevention of HPV-related cancers in Norway


Foredragsholder: Emily A. Burger (Joint work with S Sy, M Nygaard, IS Kristiansen, JJ Kim) Tid og sted: Tirsdag 15. oktober 14.15 til 15.30 (kaffe/te fra 14.00) Møterom (OBS STED): Store møterom HELED, 2 etg., Forskninsveien 3A, Harald Schjelderups hus Abstract Purpose: Increasingly, countries have introduced vaccination against human papillomavirus (HPV), causally linked to several cancers … Les videre

Hva helseøkonomer «egentlig» driver med


Why health economics is important to everyone, yes, … EVERYONE.


Slutt med sjablongmessige avslag på individuell refusjon   *Ordet ‘sjablong’ kan også brukes i overført betydning som synonym for arbeid som utføres rutinemessig eller stereotypt, eller som tilnærmet synonym for klisjé, et forslitt eller uoriginalt uttrykk i litteratur eller andre kunstuttrykk.

Årskonferansen 2014 – Norsk forum for helseledelse (alumni-arrangement)


Hold av datoen; 10. og 11. januar 2014!  NFH inviterer til konferanse på Sundvolden Hotel https://alumnus.uio.no/public/content/content.asp?ct_cid=1915561. Påmelding til Årskonferansen 2014 vil åpne medio oktober 2013. Dersom du ikke har mottatt informasjon om arrangementet anbefaler jeg at du registrerer deg i nettverket gitt at du har studert ved Institutt for Helseledelse og Helseøkonomi. NB. Arrangementet er kun for … Les videre

Verdensbanken tilbyr gratis 5 ukers e-kurs i helseøkonomi


Gjennomføring: Kurset består av 10 moduler, gruppert i tre klynger: Cluster 1 spør «Hvorfor helseøkonomi?» og  forsøker å svare på dette spørsmålet ved å innføre begrepene egenkapital (modul 1) og effektivitet (modul 2). Cluster 2 går inn i markedene og undersøker hva de er hvordan dette slår ut i forskjellige deler av helsesektoren. Moduler 4-7 … Les videre

Gratis e-bok om økonomisk evaluering av helsetiltak: Health Economics – an Introduction to Health Economic Evaluation


Office of Health Economics (OHE) har sluppet den tredje utgaven av , Helseøkonomi: En introduksjon til økonomisk evaluering, skrevet av Gisela Kobeltt. Boken tar for seg utviklingen av feltet av Health Technology Assessment (HTA​​), diskuterer dagens krav til HTA i en rekke helsetjenester systemer rundt om i verden og tilbyr veiledning om hvilke tilnærming er … Les videre