LMI støtter forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes maksimalavanse ved salg av legemidler


I høringsnotatet Trinnpris og avanse fremmet Helse- og omsorgdepartementet  forslag til endringer i legemiddelforskriften § 12-15 (beregning av trinnpris). Hensikten med forslaget er å justere prisnivået på byttbare legemidler som selges til trinnpris generelt blir lavere i Norge. Samtidig ble det foreslått en endring i apotekenes avanse for salg av legemidler som er regulert med … Les videre

Lyst til å lære mer om hurtig/mini metodevurdering? Universitet i Sheffield arrangerer et online MOOC kurs i HTA!


Universitetet i Sheffield er et «power house» innen helseøkonomi og står for en rekke viktige publikasjoner innen feltet. Det at de nå går foran og arrangerer et MOOC (Massive Open Online Course) i  Health Technology Assesment (HTA) – metodevurdering på norsk – bør benyttes av alle som ønsker å få en grunnleggende innsikt i HTA-konseptet. … Les videre

Helseøkonomidag med spennende innhold, hold av 2. desember


Norsk sykehus- og helsetjenesteforening arrangerer helseøkonomidag i samarbeid med Helsedirektoratet, påmeldingsfrist er 15. november. Foredrag og foredragsholdere: Helseministeren: Ny regjering og nye helseøkonomiske virkemidler? (Ikke bekreftet) Hans Henrik Scheel, SSB: Hvor mye bruker vi på helse og hva går pengene til? Fredrik Arneberg, Hdir: Kvalitetsbasert finansiering – Pay for Performance for spesialisthelsetjenesten Hans Olav Melberg, UiO: Utskrivningsklare pasienter … Les videre

Longitudinal datasets of potential interest to health economists


Opprinnelig lagt ut på The Academic Health Economists' Blog:
At the beginning of my PhD I was quite stuck to find good data. I wanted data with good measures of mental health, physical health, employment, income, small area indicators and standard controls like age, gender, education and so on. I eventually found what I needed,…

HERO Seminar: Prevention of HPV-related cancers in Norway


Foredragsholder: Emily A. Burger (Joint work with S Sy, M Nygaard, IS Kristiansen, JJ Kim) Tid og sted: Tirsdag 15. oktober 14.15 til 15.30 (kaffe/te fra 14.00) Møterom (OBS STED): Store møterom HELED, 2 etg., Forskninsveien 3A, Harald Schjelderups hus Abstract Purpose: Increasingly, countries have introduced vaccination against human papillomavirus (HPV), causally linked to several cancers … Les videre

Hva helseøkonomer «egentlig» driver med


Why health economics is important to everyone, yes, … EVERYONE.


Slutt med sjablongmessige avslag på individuell refusjon   *Ordet ‘sjablong’ kan også brukes i overført betydning som synonym for arbeid som utføres rutinemessig eller stereotypt, eller som tilnærmet synonym for klisjé, et forslitt eller uoriginalt uttrykk i litteratur eller andre kunstuttrykk.

Årskonferansen 2014 – Norsk forum for helseledelse (alumni-arrangement)


Hold av datoen; 10. og 11. januar 2014!  NFH inviterer til konferanse på Sundvolden Hotel https://alumnus.uio.no/public/content/content.asp?ct_cid=1915561. Påmelding til Årskonferansen 2014 vil åpne medio oktober 2013. Dersom du ikke har mottatt informasjon om arrangementet anbefaler jeg at du registrerer deg i nettverket gitt at du har studert ved Institutt for Helseledelse og Helseøkonomi. NB. Arrangementet er kun for … Les videre

Verdensbanken tilbyr gratis 5 ukers e-kurs i helseøkonomi


Gjennomføring: Kurset består av 10 moduler, gruppert i tre klynger: Cluster 1 spør «Hvorfor helseøkonomi?» og  forsøker å svare på dette spørsmålet ved å innføre begrepene egenkapital (modul 1) og effektivitet (modul 2). Cluster 2 går inn i markedene og undersøker hva de er hvordan dette slår ut i forskjellige deler av helsesektoren. Moduler 4-7 … Les videre

Gratis e-bok om økonomisk evaluering av helsetiltak: Health Economics – an Introduction to Health Economic Evaluation


Office of Health Economics (OHE) har sluppet den tredje utgaven av , Helseøkonomi: En introduksjon til økonomisk evaluering, skrevet av Gisela Kobeltt. Boken tar for seg utviklingen av feltet av Health Technology Assessment (HTA​​), diskuterer dagens krav til HTA i en rekke helsetjenester systemer rundt om i verden og tilbyr veiledning om hvilke tilnærming er … Les videre