Carl Claxton til Norge 26. Mars!


Den britiske organisasjonen NICE (National Institute for Health and Care Excellence) har gjennomført en større studie der man har beregnet hva ressursbruk i ulike deler av National Health Service generer av helse og leveår. Ved å studere variasjon i dødelighet over tid og på tvers av sykehusområder har man beregnet hva det har kostet å … Les videre

Hva bidrar til økte kostnader i helsetjenesten? Helsedirektoratet diskuterer kostnadsvekst i ny rapport.


Helsedirektoratet (HDIR) på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) vurdert om den medisinsk-tekniske utviklingen har bidratt til kostnadsvekst og/eller effektivisering i spesialisthelsetjenesten.

HERO Seminar: Prevention of HPV-related cancers in Norway


Foredragsholder: Emily A. Burger (Joint work with S Sy, M Nygaard, IS Kristiansen, JJ Kim) Tid og sted: Tirsdag 15. oktober 14.15 til 15.30 (kaffe/te fra 14.00) Møterom (OBS STED): Store møterom HELED, 2 etg., Forskninsveien 3A, Harald Schjelderups hus Abstract Purpose: Increasingly, countries have introduced vaccination against human papillomavirus (HPV), causally linked to several cancers … Les videre

Verdensbanken tilbyr gratis 5 ukers e-kurs i helseøkonomi


Gjennomføring: Kurset består av 10 moduler, gruppert i tre klynger: Cluster 1 spør «Hvorfor helseøkonomi?» og  forsøker å svare på dette spørsmålet ved å innføre begrepene egenkapital (modul 1) og effektivitet (modul 2). Cluster 2 går inn i markedene og undersøker hva de er hvordan dette slår ut i forskjellige deler av helsesektoren. Moduler 4-7 … Les videre

Nordic Health Economists´Study Group meeting August 14- 16 2013, Oslo, Norway


Info hentet fra arrangørens nettside: https://www.registerforevent.net/Register/Pages/Intro.aspx We are pleased to invite you to the 34th Nordic Health Economists´ Study Group meeting (NHESG) This year´s meeting will take place between the 14th and 16th of August at the University of Oslo, Norway. Wednesday 14 August 18:00: Reception at the Fram Museum. Thursday 15 August 09:00: Conference starts … Les videre