Ukeskurs i økonomisk evaluering på HELED (UIO) 4-8 Mars


Avdeling for Helseledelse og helseøkonomi tilbyr en ukes kurs i økonomisk evaluering – se program nedenfor. Kurset forutsetter et visst kjennskap til økonomisk teori eller at deltakerne gjør visse litteraturforberedelser før kurset. Det er fortsatt noen få plasser igjen på kurset. Interesserte kan henvende seg per e-post til i.s.kristiansen@medisin.uio.no. http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HOKON4102/index.xml Institutt for helseledelse og helseøkonomi, … Les videre