15. Nasjonale Helseøkonomikonferansen 13. – 14. mai


Helseøkonomi Bergen (HEB) og Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo (HERO) inviterer til den femtende Nasjonale Helseøkonomikonferansen den 13. – 14. mai 2013. Konferansen holdes på Solstrand Fjordhotell, i Os kommune. Årets konferanse vil ha et spesielt fokus på ventetider og prioritering. Vi vil blant annet få presentert de viktigste funnene i den nylige utgitte … Les videre