Verktøy fra HERC – gjør mapping til en lek!


Health Econoomics research centre (HERC) i Oxford har nylig utviklet en database (excel) der man kan søke systematisert på mapping studier. Nydelig oppslagsverk dersom vi trenger å mappe fra sykdomsspesifikt til generelle QALY-verdier og vise versa 😉 Nettside: http://www.herc.ox.ac.uk/downloads/mappingdatabase Database: http://www.herc.ox.ac.uk/downloads/mappingdatabase2/view